Directeur

De directeur van de Beatrixschool is ook directeur van cbs Roemte. Onze directeur is alle dagen van de week aanwezig en eindverantwoordelijk. De directeur heeft de algehele leiding van de school en is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit, de onderwijsinhoudelijke lijn, de schoolorganisatie, personele zaken en de interne en externe communicatie.

Intern begeleider

De intern begeleider is, samen met de directeur, verantwoordelijk voor de (eind)resultaten (de opbrengsten) van de school. Onze intern begeleider voert onder meer groepsbesprekingen met de leerkrachten, evalueert en controleert het opstellen en uitvoeren van plannen, ondersteunt het team met kennis en vaardigheden en is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg.

Leerkrachten

Onze groepsleerkrachten verzorgen de lessen en houden de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten. In onze school zijn fulltime en parttime leerkrachten werkzaam. In een aantal groepen werkt een duo twee leerkrachten die samen (afwisselend) lesgeven. Gespecialiseerde taken hebben wij over de leerkrachten verdeeld. Denk bijvoorbeeld aan ICT-werkzaamheden. Ook kunnen leerkrachten reken-, taal- of cultuurcoördinator zijn.

Ondersteunend personeel

Bij ons op school hebben we een onderwijsassistent, een ICT’er en een conciërge als extra ondersteuning.