Maandelijks halen ouders oud papier op in Loppersum, samen met de ouders van obs De Wilgenstee in Zeerijp. Jaarlijks levert het beide scholen een aanzienlijk bedrag op. Het geld besteden we aan verschillende feestelijke activiteiten voor de kinderen. De hoogte van de vrijwillige bijdrage kan daardoor laag blijven. We verwachten van ouders dat ze één keer per jaar helpen met het inzamelen van oud papier. Als ze verhinderd zijn, vragen wij de ouders zelf voor een vervanger te zorgen door te ruilen met een andere ouder.