Veilig

Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij ons op school zich veilig en geborgen voelt. Dat bereiken we door op een duidelijke en respectvolle manier met elkaar om te gaan, het goede voorbeeld te geven, en vriendelijk en sociaal gedrag bij onze leerlingen te stimuleren. Gedrag en omgaan met elkaar zijn onderwerpen die we regelmatig in de klas bespreken. We hanteren duidelijke regels en brengen structuur aan, waardoor we een voorspelbare en veilige omgeving creƫren. We mogen fouten maken, iedereen kan zichzelf zijn, we maken samen lol en zorgen zo voor en fijne sfeer.

Samen

Ons team werkt samen aan goed onderwijs. We staan open voor elkaars ervaringen en expertise. Het werkt inspirerend en motiverend om samen na te denken over ons onderwijs. Onze leerkrachten volgen cursussen en opleidingen, kijken bij elkaar in de klas en geven elkaar feedback. We maken ook gebruik van kennis en ervaringen van professionals van buiten onze school. Denk bijvoorbeeld aan onze samenwerking met de mensen van Basicly, die ons ondersteunen bij het vormgeven van ons ICT-beleid, en de samenwerking met het IVAK, waarmee we expertise op het gebied van kunst en cultuur in de school halen. Ook hebben we vakleerkrachten voor gym, HVO en GVO. Tot slot hechten we veel waarde aan de inbreng van onze ouders en onze leerlingen.

Betrokken

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zoveel mogelijk eigenaar worden van hun eigen leerproces. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en spreken deze ook naar ze uit. We complimenteren de leerling voor inzet, geduld, oefenen, doorzettingsvermogen en eigen initiatieven. We voeren kindgesprekken, waarin de leerlingen kunnen aangeven wat ze nodig hebben, wat ze moeilijk vinden en waar ze goed in zijn. We laten leerlingen waar het kan eigen keuzes maken. Denk bijvoorbeeld aan de keuze van de werkplek, de keuze om samen te werken of juist niet en aan ons aanbod van keuzevakken in groep 5 tot en met 8. Onze leerkrachten ondersteunen de leerlingen bij het maken van keuzes rondom hun leerproces. Ze hebben een onderzoekende houding, kennen de leerdoelen van de leerlingen, kiezen hun eigen leerstofaanbod en durven de methode los te laten als de situatie daar om vraagt.