Onze leerlingen betrekken we actief bij het beleid van onze school. In onze leerlingenraad kunnen leerlingen meedenken, meepraten en adviezen geven over het onderwijs. Naast het feit dat leerlingen zich meer betrokken voelen bij het reilen en zeilen op school, leren de kinderen ook om niet alleen hun eigen belangen te behartigen maar de belangen van alle leerlingen. Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen en hun kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen worden gestimuleerd. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 tot en met 8 en heeft een voorzitter en een secretaris. De raad komt zes keer per jaar bij elkaar (onder schooltijd). De directeur en de leerkrachten kunnen onderwerpen op de agenda zetten, maar ook kinderen kunnen bijdragen door een idee in de ideeƫnbus te doen.