We hebben een leerlingenraad. In de leerlingenraad kunnen leerlingen meedenken en meepraten over het onderwijs op school. Ook kunnen de leerlingen via de raad adviezen geven. Naast het feit dat leerlingen zich meer betrokken voelen bij het reilen en zeilen op school, leren de kinderen ook om niet alleen hun eigen belangen te behartigen maar de belangen van alle leerlingen. Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen, en hun kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen worden gestimuleerd. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8 en heeft een voorzitter en een secretaris. De raad komt zes keer per jaar bij elkaar (onder schooltijd). De directeur en de leerkrachten kunnen onderwerpen op de agenda zetten, maar ook kinderen door een idee in de ideeƫnbus te doen.