De Prinses Beatrixschool is een openbare school in Loppersum. Onze leerlingen komen uit Loppersum en de omliggende dorpen. Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs voor en met onze leerlingen, want we betrekken ze bij hun eigen leerproces. Dat doen we met onderwijsprofessionals van binnen en buiten de school en met onze ouders. In alles wat we doen handelen wij vanuit onze kernwaarden Veilig, Samen en Betrokken. Wij zijn sterk in het neerzetten van een goed pedagogisch klimaat en hebben een sterke focus op leren. Vanuit onze openbare identiteit is iedereen welkom, zonder onderscheid te maken in godsdienst, maatschappijopvatting of achtergrond. We hebben aandacht voor overeenkomsten en verschillen tussen mensen en leren onze kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Maar bovenal zijn wij een school waar leerlingen zich veilig en geborgen voelen.

We geven geen onderwijs aan individuen, maar aan groepen individuen met gemeenschappelijke kenmerken en onderwijsbehoeften. Leren zien we als een groepsproces, waarin we het leren van elkaar en de coöperatieve vaardigheden van leerlingen stimuleren. Groepsgewijs onderwijs zorgt ook voor een gevoel van cohesie. Wij werken met vaste instructiemomenten. Tijdens deze momenten staat het doel van de les centraal (wat gaan we leren) en leren we de vaardigheid aan. We gebruiken een instructiemodel dat kinderen activeert en een vaste opbouw kent. Een belangrijk onderdeel hiervan is het controleren van begrip. Hebben de kinderen het begrepen, kunnen ze aan het werk en kunnen ze het lesdoel halen? Dit maakt het voor ons mogelijk om ook tijdens de instructie te differentiëren en leerlingen eerder aan het werk te laten gaan of juist verlengde instructie te geven. Na de instructie werken kinderen zelfstandig aan hun taak. Ook tijdens deze zelfstandige verwerking differentiëren we. De leerkracht kan dan met kleine groepjes kinderen aan het werk.