De Prinses Beatrixschool een openbare school die toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid te maken in godsdienst, maatschappijopvatting of achtergrond. Er is aandacht voor overeenkomsten en verschillen. We leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan. De opstelling van de leerkrachten is hierbij weliswaar neutraal – we spreken geen voorkeur uit voor een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting – maar zeker niet zonder aandacht voor waarden en normen. De leerkrachten brengen diversiteit actief, met kennis van zaken, respectvol en wakend voor beïnvloeding of stereotypering van groepen over het voetlicht.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en geborgen voelen, betrokken zijn bij hun eigen leerproces, en goed onderwijs krijgen van onderwijsprofessionals van binnen en buiten de school. Onze school is voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Onze leerlingen komen uit Loppersum en de omliggende dorpen. De Prinses Beatrixschool start schooljaar 2020-2021 met 104 leerlingen.