Obs Prinses Beatrix is sinds 2019 gehuisvest in Kindcentrum Spriknust. Het nieuwe gebouw wordt gedeeld met cbs Roemte en kinderopvang Kids2bs. Daar waar mogelijk werken we samen.

Het kindcentrum bevat twaalf lokalen en vier leerpleinen. In het schooljaar 2020-2021 zal de verdeling van de lokalen 5:7 zijn (de Prinses Beatrixschool maakt gebruik van vijf lokalen en cbs Roemte van zeven). Daarnaast maken beide scholen gebruik van een aantal gezamenlijke ruimtes en delen ze één leerplein.