Wij zijn gehuisvest in Kindcentrum Spriknust, samen met cbs Roemte en kinderopvang Kids2b. Daar waar mogelijk werken we samen. In het kindcentrum gebruiken wij vijf leslokalen en twee leerpleinen. De indeling van de school biedt de kinderen overzicht en veiligheid. Wij gebruiken ook gemeenschappelijke ruimtes, zoals het speellokaal, de bibliotheek en een multifunctioneel lokaal. Onze gymlessen geven wij in de Boshal.