Succesvol Samen Leren

De Prinses Beatrixschool is een school waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. Met vakbekwame professionals van binnen en buiten de school halen we het beste in ze naar boven. Om kinderen goed voor te bereiden op de maatschappij leren we ze samen te werken en betrekken we ze bij hun leerproces.

Verder lezen..

Contact

Directeur: Astrid Briek

0596-572616
beatrixschool@marenland.org

Kernwaarden

De volgende vier kernwaarden vormen het fundament van ons onderwijs:

Veilig en geborgen

Wij zorgen ervoor dat iedereen bij ons op school zich veilig en geborgen voelt. Dat bereiken we onder andere door een respectvolle omgang met elkaar.

Lees verder...
Betrokkenheid bij je eigen leren

We leren leerlingen zoveel mogelijk eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We hebben hoge verwachtingen van ze en spreken deze ook naar ze uit.

Lees verder...
Expertise in en buiten de school

Ons team werkt samen aan goed onderwijs. We staan open voor elkaars ervaringen en expertises, en voor die van externen. Dat werkt inspirerend en motiverend.

Lees verder...
Opbrengstgericht Passend Onderwijs

Onderwijs geven we niet individueel, maar aan groepen leerlingen met gemeenschappelijke kenmerken en onderwijsbehoeften.

Lees verder...