Ziek melden

Afmelden van een leerling bij ziekte en verzuim

Als uw kind ziek is of om welke reden dan ook niet op school kan komen, willen wij graag mondeling of schriftelijke daarvan in kennis gesteld worden. Wij gaan er namelijk van uit dat ieder kind om half negen in zijn/haar groep zit. Is een leerling tien minuten later, zonder afzegging nog niet aanwezig, dan worden wij ongerust en denken we dat er onderweg iets gebeurd is. Wij nemen dan contact op met het betreffende gezin. Regelmatig te laat komen zien we als een vorm van verzuim. We zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Ongeoorloofd verzuim

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.

Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces verbaal worden opgemaakt. In gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien beslist de leerplichtambtenaar.

Praktische informatie

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Of neem een kijkje op onze vraag en antwoord pagina.