Schoolregels

We streven op school naar orde, regelmaat, rust en geborgenheid. Daarbij hanteren we vier uitgangspunten:

 

  1. Zorg dat iedereen met plezier naar school gaat.
  2. Wees zuinig op eigen en andermans spullen.
  3. Help elkaar waar het kan en mag.
  4. Zorg voor je eigen veiligheid en die van anderen.

 

Als er duidelijke regels en afspraken zijn, weet iedereen waar hij aan toe is. Dat komt ook de leerprestaties ten goede. We gebruiken het instrument ZIEN! en de methode KiVa voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Ieder schooljaar starten we met “De Gouden Weken”. De eerste weken van het schooljaar zijn belangrijk voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels en ook het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw. Tijdens De Gouden Weken werken de kinderen samen met de leerkracht aan allerlei groepsvormende activiteiten. Zo zorgen we voor een fijne sfeer in elke groep.

 

 

Praktische informatie

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Of neem een kijkje op onze vraag en antwoord pagina.