Groep 7 – 8

Groep 7/8

Welkom in groep 7 en 8,

In onze klas zitten 23 kinderen. Er zitten 14 kinderen in groep 7 en 9 kinderen in groep 8.

Onze groep heeft 2 juffen. Op maandag dinsdag en woensdag juf Carin. Op woensdag, donderdag en vrijdag juf Ineke. Op woensdag zijn de beide juffen er tegelijk. We krijgen dan extra hulp en instructie.

De week starten we met de kring om over het weekend te vertellen.

Daarna worden de nieuwe weektaken opgeschreven in de agenda. We werken met de agenda in beide groepen, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

In de weektaak staan lessen die af moeten en (extra verdieping) opdrachten die je kunt maken als je klaar bent met de rest van je werk.

Elk jaar houden we spreekbeurten en boekbesprekingen waarbij veel kinderen gebruik maken van het digitale schoolbord. Met behulp van een usb-stick laten de kinderen plaatjes en foto’s zien om alles te verduidelijken.

Naast lezen,spelling, taal en rekenen zijn er de wereldoriënterende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, topografie, Engels en biologie.

In de bovenbouw heb je regelmatig huiswerk voor topografie, Engels en taal of rekenwerk. In groep 8 maken we kennis met het vak wiskunde met een het boek uit de brugklas Getal en Ruimte.

Hoogtepunten van de jaren groep 7 en 8 zijn:

Musical, kamp Warffum, Eindtoets, Verkeersexamen, 1 daagse schoolreis, Sinterklaasviering bij groep 8 thuis, entreetoets, schoolhockey,gastlessen over b.v. de bouw,NS, Volkskredietbank en uitstapjes naar het theater de Molenberg.

Kortom te veel om op te noemen!

FotoFlexer_Photo Carin
juf Ineke

Praktische informatie

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Of neem een kijkje op onze vraag en antwoord pagina.