Groep 3 – 4

Welkom op de pagina van groep 3 en 4.

Op de Beatrixschool zitten de groepen 3 en 4 samen in een lokaal.

Groep 3 bestaat komend schooljaar uit 18 kinderen en in groep 4 zitten 10 kinderen.  Op ma/di/woe  geeft juf Dorien les en op de woe/do en vrijdag juf Gea.

krokodillen van groep 4

Groep 3

Het leren lezen neemt een belangrijke plaats in in groep 3. De methode die we hiervoor gebruiken is ‘Veilig Leren Lezen’. Er is binnen deze methode ook een belangrijke rol weggelegd voor het digibord. Deze wordt dagelijks ingezet bij het inoefenen van de stof. Vooral over de zog. flitsoefeningen  zijn de kinderen erg enthousiast, deze zijn bedoeld om de kinderen steeds sneller te leren lezen.  Spelling en in een later stadium begrijpend lezen zijn geïntegreerd in Veilig Leren Lezen.

Verder wordt er ruimschoots aandacht besteed aan rekenen, schrijven, wereldoriëntatie en de creatieve vakken.

In groep 3 krijgen de leerlingen ook voor het eerst een rapport . Het rapport gaat twee keer per jaar mee naar huis. De eerste keer in februari en de tweede keer in juni. Beide keren is er gelegenheid om het rapport met de leerkracht te bespreken in de zog. 10-minuten gesprekken. Eerder in het jaar is er ook gelegenheid om de vorderingen te bespreken tijdens de voortgangsgesprekken. Deze vinden plaats in november.

Dit is ook zo in de groepen 4 t/m 8.

 

Groep 4

In deze groep worden naast het vak rekenen de vakken taal, spelling en begrijpend lezen apart aangeboden. Dit is een belangrijk verschil met groep 3.

Het “aan elkaar schrijven” is aangeleerd in groep 3 en wordt nu volledig toegepast. De kinderen schrijven met een vulpen.

We werken  met “Nieuwsbegrip” voor het vak “begrijpend lezen”. Elke week wordt er een tekst met vragen gedownload van internet. In deze tekst wordt elke week een actueel onderwerp uit het nieuws behandeld.

voorbeelden creatief schrijven

eigen gedicht leerling groep 4
bestaand gedicht overschrijven groep 4

 

 

 

 

 

 

 

 

FotoFlexer_Photo dorien
FotoFlexer_Photo Gea

Praktische informatie

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Of neem een kijkje op onze vraag en antwoord pagina.