FotoFlexer_Photo

Groep 1 – 2

Groep 1 en 2 is gecombineerd. Omdat het een groeigroep is, bestaat het ieder jaar uit een wisselend aantal kinderen. De laatste jaren zijn er aan het eind van het schooljaar tussen 25 en 30 kleuters.

De groepen zijn gehuisvest in een ruim en licht lokaal met een extra verdieping. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van de ruimte in de gang en in het speellokaal.  Er is 1 leerkracht (juf Grietje) en een onderwijsassistente (juf Alinda)

FotoFlexer_Photo Alinda 2
FotoFlexer_Photo
.

Elk schooljaar starten we met een informatieavond voor ouders en verzorgers. De oudercontacten zijn dagelijks bij het brengen en halen van de kinderen. Bij groep 1 worden na de kerstvakantie huisbezoeken afgelegd. Met de ouders van groep 2 hebben we 3 keer per jaar korte gesprekken op school. Er is altijd ruimte voor het maken van een afspraak tussendoor.

Wij hanteren het DORR-observatiesysteem (DagelijksObserverenRegistrerenRapporteren). De leerkracht zal u hier uitgebreid over informeren.

In groep 1 en 2 worden toetsen afgenomen: Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. De resultaten worden geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem.

In groep 2 besteden we aandacht aan allerlei vaardigheden die de kinderen moeten leren om in groep 3 te kunnen leren lezen. Hiervoor gebruiken we o.a. het programma “vergroting van het fonemisch bewustzijn bij kleuters in groep 2″. De praktijk leert, dat ook kleuters van groep 1 hier reeds veel van oppikken. Dit programma is een onderdeel van het voorbereidend lezen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling is belangrijk. We kijken elke week naar het schoolt.v.-programma “Koekeloere”, waar de mol Moffel en de worm Piertje allerlei dingen meemaken, die bij de belevingswereld van kleuters horen.

Bewegingsonderwijs wordt gegeven in de Boshal aan de Bosweg, in ons eigen speellokaal in de school en op ons schoolplein.

 

 

 


 

 

Praktische informatie

Heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Of neem een kijkje op onze vraag en antwoord pagina.